JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2022

Razpored pisnih in ustnih izpitov – JESENSKI ROK 2022

7. julij 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem izpitnem roku (prijavnica)
14. avgust 2022 Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)  
20. avgust 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)

Pisni izpiti se pričnejo v sredo, 24. avgusta 2022, in se končajo v sredo, 31. avgusta 2022, po koledarju PM.

24. avgust 2022 SLOVENŠČINA
25. avgust 2022 MATEMATIKA
26. avgust 2022 ANGLEŠČINA/NEMŠČINA
31. avgust 2022 ELEKTROTEHNIKA/RAČUNALNIŠTVO/MEHATRONIKA
 
od 24. 8. do 3. 9. 2022 Ustni izpiti in 4. predmet
9. september 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
12. september 2022 Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo

Pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Kandidati morajo biti vsaj 30 minut pred pričetkom pisanja pred izpitnim prostorom (8.30).  Abecedni razporedi po prostorih bodo objavljeni na dan izpita najkasneje 1 uro pred začetkom pisnih izpitov na oglasni deski šole. Sedežni red bo objavljen tudi pri vhodu v izpitni prostor. Tajnica ŠMK bo kandidate na njihove šolske elektronske naslove individualno preko eAsistenta (najkasneje en dan pred izpitom, do 15. ure) obvestila o razporeditvi kandidatov v izpitni prostor pri pisnih izpitih.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le dovoljene pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI NA PISNEM IZPITU:

SLOVENŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik ter enojezični in dvojezični slovar

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo

NEMŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik in slovar

ELEKTROTEHNIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, šilček, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko ter numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

MEHATRONIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, ravnilo ter numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

Dijaki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.

USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE BODO POTEKALI OD 24.  AVGUSTA DO 3. SEPTEMBRA 2022.

Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni do petka, 19.  avgusta 2022,  na oglasni deski šole. Tajnica ŠMK bo kandidatom na njihove šolske elektronske naslove preko eAsistenta do sobote, 20. avgusta 2022, poslala razporede za ustne izpite.

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo 9. septembra 2022 v prostorih šole. Natančen čas, prostor in razpored po oddelkih bo objavljen na spletnih straneh šole, in sicer do 5. 9. 2022.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo je 12. september 2022.

Pripravila: Nina Kokol, prof.,
tajnica ŠMK za POM