Kandidate, ki bodo opravljali poklicno maturo v zimskem roku 2021 (februar 2022) obveščamo, da je zadnji rok za prijavo na zimski rok poklicne matura petek, 3. december 2021.

Obrazec za prijavo je na voljo na šolski spletni strani.

Kandidati, ki bodo v tem roku opravljali popravne izpite (največ dva) ali izboljševali oceno na poklicni maturi, vpišejo predmete v rubriko D!

Prijave lahko oddate vsak delovni dan do vključno petka, 3. decembra 2021 tajnici ŠMK PM prof. Nini Kokol v kabinetu V111 ali jo oddate v tajništvu šole, ob upoštevanju pogoja PCT ter vseh priporočil in navodil NIJZ za preprečevanje okužbe s korona virusom. Lahko jo pošljete po pošti ali na elektronski naslov nina.kokol@scptuj.si.