Kandidate, ki ste v zimskem roku 2021 opravljali poklicno maturo na naši šoli obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v ponedeljek, 7. 3. 2022 ob 10.00 pri tajnici ŠMK PM v kabinetu V111. Kadarkoli kasneje pa jih lahko prevzamete v tajništvu šole.

Tajnica ŠMK PM, Nina Kokol