Informacije o začetku pouka in prvem šolskem dnevu so v naslednjem dokumentu