MEDNARODNA IZMENJAVA DIJAKOV

Na mobilnost v tujini se lahko prijavijo dijaki 3. letnikov, ki so vključeni v poklicno ali strokovno izobraževanje. Mobilnost dijakov lahko traja od 2 do 3 tedne. Namen mobilnosti je lahko izvedba delovne prakse ali usposabljanja (poudarek na praktičnem usposabljanju) v tujini (v podjetju ali izobraževalni organizaciji).

Vodja projektnega tima Erasmus na Šolskem centru: Simona Kotnik

Koordinatorica na ERŠ: Monika Čeh

Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (KA102); 2020-2022

Naslov projekta: Internacionalizacija-edinstvena priložnost

Sodelujoči: Šolski center Ptuj – Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj

Države partnerice bodo Anglija (Doncaster), Irska (Sligo), Portugalska (Braga), Nemčija (Freiburg, Kempen), Avstrija (zamejska Koroška), Hrvaška (Dubrovnik, Korčula), Srbija (Pančevo), Finska (Lahti).

V 2021 imamo v načrtu izpeljati nekaj mobilnosti (spomladi, poleti), zaradi vseh težav z virusom pa bomo poskušali mobilnosti izvesti bližje Sloveniji, torej v Avstriji, Srbiji in na Hrvaškem.

Število mobilnosti: 59 mobilnosti

PF - Erasmus+

Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (KA102) 2018 – 2020 (podaljšan do 2021)

Naslov projekta: Smo mlado, smo radovedni – Evropa prihajamo

Sodelujoči: Šolski center Ptuj – Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj

Države partnerice so bile Anglija (Doncaster), Irska (Sligo, Mallow), Poljska (Wroclaw), Portugalska (Braga), Nemčija (Freiburg, Kempen) Finska (Lahti, Jarvenpaa), Avstriji (Tinje).

Število mobilnosti: 136 mobilnosti

Op uitwisseling in Europa: de verhalen! – deel III – Europa in Noord Holland

Mednarodna izmenjava dijakov Leonardo da Vinci

PROJEKTI mobilnosti LEONARDO DA VINCI za dijake

Dijakiso vključeni v začetno poklicno ali strokovno izobraževanje. Mobilnost dijakov lahko traja od 2 do 39 tednov. Namen mobilnosti je lahko izvedba delovne prakse ali usposabljanja (poudarek na praktičnem usposabljanju) v tujini (v podjetju ali izobraževalni organizaciji).

Vodji in koordinatorici projektov na ERŠ: Nadja Jager Popović in Monika Čeh

2004 – 2006

SI/04/A/PL/176037 – (Elektro in računalniška šola Ptuj)

Spoznajmo se in delajmo skupaj/Let`s meet and work together.

52 mobilnosti/mobilities

DE (Dresden, Leipzig), UK (Liverpool)

2008 – 2009

2008/LDV/MOB/59 – IVT (Elektro in računalniška šola Ptuj)

Od ideje do izdelka – reklamni oglas za vključitev v projekt/ From the idea to the product – the advertisment for project involvement

DE (Leipzig), EL (Crete), SE (Stockholm), ES (Malaga).

2009- 2011

2009/LDV/MOB/34/09-0613 – IVT (Elektro in računalniška šola Ptuj)

Wires around Europe

Nemčija (Ludwigshafen),  Anglija (Portsmouth), Poljsko (Wroclaw)

24 mobilnosti/mobilities

2010 – 2012

LDV-MOB-53/10 – IVT (Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj)

Cross-country skilling

34 mobilnosti/mobilities

IR(Cork), PL (Wroclaw), FR (Montlucon, Chambery) , FI (Järvenpää)

2011-2013

LDV-MOB-44/11 – IVT (Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj)

EDUCATION-EXPERIENCE-LIFE

IR (Cork), PL (Wroclaw),FI (Suomi-Lahti), FR (Chambery)

2012 – 2014

LDV-MOB-89/12 – IVT (Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj)

DIVOTE – Developing International Vocational Training Education

DE (Leipzig), PL (Wroclaw), FI (Suomi-Lahti), FR (Le Breuil-sur-Couze, Montlucon), AT (Tainach, Gödersdorf)

2013 – 2015

LDV-MOB-26/13 – IVT (Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj)

SWAT -Step across borders, Work in international teams, Acquire new knowledge, Tell others about experience

PL (Wroclaw), ES (Paide),  FI (Suomi-Lahti), FR (La Motte Serwolex, Montlucon), AT (Tainach, Gödersdorf, GE (Freiburg)

Koordinatorji projektov LDV na Šolskem centru Ptuj/LDV Project coordinators


Elektro in računalniška šola: Nadja Jager Popović,/Monika Čeh

Strojna šola: Anja Jesenek Grašič/Tanja Steyer

Biotehnična šola: Natalija Bukvić/Milena Romanič

Ekonomska šola: Aljoša Bradač

LEONARDO DA VINCI 2008/LDV/MOB/59 – IVT

FROM IDEA TO THE PRODUCT – THE ADVERTISEMENT FOR PROJECT INVOLVEMENT

Projekt je bil osredotočen na usposabljanje dijakov v tujem delovnem okolju, kjer bi dijaki sledili cilju projekta, ki je temeljil na pridobivanju znanja in inovativnosti. Usposabljanja so se udeležili dijaki 3. in 4. letnikov računalništva, elektrotehnike in mehatronike. Dijaki so bili na usposabljanju v Nemčiji in Grčiji in so prvič izkusili mobilnost kot del izobraževanja. Cilj mobilnosti je bil osredotočen na timsko delo, kjer so dijaki izdelali idejo ali načrt za vključenost in motiviranost dijakov za mobilnost s pomočjo IKT. Rezultat projekta je bil zadovoljnost udeležencev in njihov vpliv na sošolce, ki so sami pokazali zanimanje za sodelovanje ter ideja, katere načrt je izdelan: Velika tabla Evrope, kjer led diode ponazarjajo mrežo partnerjev, ki smo jih v letih sodelovanja v LdV projektih ustvarili z utripajočimi signali za aktivne države partnerice in neutripajočimi signali za države, s katerimi v tekočem letu ne sodelujemo v projektih LdV.

Skupaj je bilo na izmenjavi 11 dijakov in 4 spremljevalci.

Države partnerice: Nemčija, Grčija

LEONARDO DA VINCI 2009 LDV-MOB-44/11 – IVT,

Projekt z naslovom Education-Experience-Life, nosilec je ŠC Ptuj. Nosilka projekta je Natalija Bukvič,  koordinatorka na Elektro in računalniški šoli pa Nadja Jager Popović, ki je bila tudi izvajalka priprave na izvedbo mobilnosti v Cork (Irska) in v Wroclaw (Poljska).

PRI NAS

Program IVT je temeljil na tri- in štiritedenskem usposabljanju dijakov  podjetjih na Ptuju, v Mariboru in bližnji okolici Ptuja.  Vsi dijaki so  imeli svojega mentorja in možnost 24-urnega kontakta s koordinatorji projekta in usposabljanja pri nas. .Usposabljanje dijakov je popestrilo vključevanje v šolske aktivnosti in pri pouku , druženje z dijaki na ŠC Ptuj, obisk nekaterih uspešnejših podjetij, ogled kulturnih znamenitosti in spoznavanje kulture in kulinarike Slovenije.

Skupaj: 14 udeležencev

Državi pošiljateljici: Švedska, Slovaška

PROJEKTI mobilnosti LEONARDO DA VINCI – VETPRO za strokovne delavce

Strokovni delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VETPRO)so učitelji, svetovalni delavci, mentorji, organizatorji izobraževanja, kadrovniki … Mobilnost traja od 1-6 tednov. Namen mobilnosti je vzajemno učenje, prenos, izboljšanje in posodabljanje kompetenc in/ali inovativnih metod in praks na področju poklicnega usposabljanja.

Vodja projektov in koordinatorica na ERŠ: Nadja Jager Popović

2005-2007 – INS (Šolski center Ptuj)

Spoznajmo razliko in kvaliteto poklica v novem tisočletju/ Let me see the differences and quality of profession in new millenium

79 mobilnosti/mobilities

AT (Vienna), NL (Amsterdam), DE (Leipzig, München), IE (Dublin), FR (Paris) UK (Smethwick), SE (Stockholm), EE (Voru), ES (Cordoba)

2006-2008

SI/6/A/F/EX/1761116 – INS (Šolski center Ptuj – Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj)

Moje delo, moje zadovoljstvo/My job, my pleasure

34 mobilnosti/mobilities

IT (Rome), ES (Cordoba), UK (Smethwick), DE (Leipzig), SK (Košice)

2008 – 2010

2008/LDV/MOB/57 – VET PRO (Šolski center Ptuj – Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj)

Primerjava uporabe IKT za didaktične namene/Comparison of the ICT usage for didactic purposes

DE (Leipzig), TR (Elazig), EL (Rethymno/Crete), PL (Wroclaw), IT (Leverano), PT (Lisbon), SE (Stockholm), CY (Limassol), ES (Martos)

58 mobilnosti/mobility

2009 – 2011

2009/LDV/MOB/35/09-0614 – VETPRO (Šolski center Ptuj – Strojna šola Ptuj, Biotehnična šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj)

Modularni sistem tukaj in tam/Modular system here and there

Države partnerice so bile Anglija (Portsmouth), Poljska (Wroclaw), Ciper (Limassol), Portugalska (Lizbona)

24 mobilnosti/mobilities