IME
IN PRIIMEK

Telefon
(02)

Elektronski
naslov

Leonida Arsić

02 787 1 811

leonida.arsic@scptuj.si

Marjan

ČEH


02 787 1 805

marjan.ceh@scptuj.si

Monika

ČEH

02 787 1 803
02 787 1 811

monika.ceh@scptuj.si

Andreja

ČELAN

02 787 1 803

andreja.celan@scptuj.si

Ljudmila

ĆAJIĆ

02 787 1 769

ljudmila.cajic@scptuj.si

David

DROFENIK


02 787 1 811

david.drofenik@scptuj.si

Rajko

FAJT

02 787 1 801

rajko.fajt@scptuj.si

Nataša

GRANDA KREPFL

02 787 1 809

natasa.granda@scptuj.si

Bogdana

HACIN

02 787 1 809

bogdana.hacin@scptuj.si

Vera

JANŽEKOVIČ

02 787 1 800

vera.janzekovic@scptuj.si

Nina

KOKOL

02 787 1 809

nina.kokol@scptuj.si

Miran

LAZAR

02 787 1 803

miran.lazar@scptuj.si

Bruno

LUBEC

7871 803

bruno.lubec@scptuj.si

Miran

MEZNARIČ

02 787 1 803
02 787 1 769

miran.meznaric@scptuj.si

Iris

MLAKAR

02 787 1 809

Iris.mlakar@scptuj.si

Slavko

MURKO

02 787 1 803

slavko.murko@scptuj.si

Aljaž

NAHBERGER

02 787 1 803
02 787 1 810

aljaz.nahberger@scptuj.si

Mojca

PATEKAR

02 787 1 803
02 787 1 806

mojca.patekar@scptuj.si

Josip

PEČAR

02 787 1 822
02 787 1 803

josip.pecar@scptuj.si

Sandi

RIHTARIČ

02 787 1 803

sandi.rihtaric@scptuj.si

Damijan

SAMOJLENKO

02 787 1 803
02 787 1 703

damijan.samojlenko@scptuj.si

Ervin

SEDLAŠEK

02 787 1 768

ervin.sedlasek@scptuj.si

Sanja

SELINŠEK

02 787 1 803

02 787 1 806

sanja.selinšek@scptuj.si

Zoltan

SEP

02 787 1 803

02 787 1 805

zoltan.sep@scptuj.si

Mirko

SUŠEC

02 787 1 803

mirko.susec@scptuj.si

Franc

ŠABEDER

02 787 1 803

franc.sabeder@scptuj.si

Darko

ŠERUGA

02 787 1 769

darko.seruga@scptuj.si

Mirjana

ŠERUGA

02 787 1 803

mirjana.seruga@siol.net

Branko

ŠEŠERKO

02 787 1 803

branko.seserko@scptuj.si

Bojan

TERBUC

02 787 1 802
02 787 1 803

bojan.terbuc@scptuj.si

Nataša

VIDOVIČ

02 787 1 804

natasa.vidovic@scptuj.si

Franc

VRBANČIČ

02 787 1 803

frvrbancic@scptuj.si

Katarina

ZORKO

02 787 1 803
02 787 1 811

katarina.zorko@scptuj.si

Danilo

ZUPANIČ

02 787 1 803

02 787 1 703

danilo.zupanic@scptuj.si

Dolores

ŽENKO

02 787 1 811
02 787 1 803

dolores.zenko@scptuj.si

Vzgojno-izobraževalni proces se izvaja na dveh
lokacijah:

Volkmerjeva cesta 19, Ptuj

Vičava 1, Ptuj

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE/PROSTORI

 

Telefon

Št. prostora na Vičavi 1

Ime in priimek

02 787 1 801

201/1 –
ravnatelj

Rajko Fajt

02 787 1 802

111 –
pomočnik ravnatelja

Bojan Terbuc

02 787 1 800

201 –
tajništvo

Verica
Janžekovič

02 787 1 803

109 –
zbornica šole

vsi učitelji

02 787 1 804

106 –
šolska svetovalna služba

Nataša
Vidovič

02 787 1 805

101 – kabinet
računalništva

Marjan Čeh,
Zoltan Sep

02 787 1 806

114 – kabinet
slavistike in jezikoslovja

Marina
Krajnc,
Andreja Čelan

02 787 1 807

103 – kabinet
elektotehnike in mehatronike

Mirko Sušec

 

 

116

učbeniški
sklad

02 787 1 809

204 –
kabinet matematike in fizike

Iris Mlakar,
Bogdana Hacin, Nina Kokol, Nataša Granda Krepfl

02 787 1 810

212 – kabinet
elektotehnike in mehatronike

Sandi Rihtarič, Slavko Murko,
Franc Šabeder,
Bruno Lubec, Miran Meznarič, Aljaž Nahberger

02 787 1 811

214  –
kabinet jezikoslovk in stroke

Dolores
Ženko, Katarina Zorko,Leonida Arsić, Monika Čeh,
David Drofenik

02 787 1 769

144 – kabinet praktičnega pouka

(Volkmerjeva c. 19)

Ljudmila Ćajić, Darko Šeruga, Miran Rižnar

02 787 1 822

kabinet
praktičnega pouka

Josip Pečar,

 

02 787 1 703

kabinet
športne  vzgoje
(Volkmerjeva
c. 19)

Damijan Samojlenko, Danilo Zupanič