CroCoos

Projekt CroCooS

CroCooS (medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja) je projekt EU s področja izobraževanja. Osredotoča se na preprečevanje in zgodnje ukrepanje za zmanjševanje osipa s posebnim poudarkom na sistemih zgodnjega opozarjanja, ki so osnovani na medsektorskem in horizontalnem sodelovanju različnih deležnikov.

Projekt hkrati poteka v treh državah, in sicer: na Madžarskem, v Srbiji in Sloveniji.

V projekt je vključenih 15 slovenskih šol srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Elektro in računalniška šola Ptuj bo sodelovala v projektu kot ena izmed petih testnih šol, in sicer od maja 2015 do decembra 2016.

Člani šolskega strokovnega tima, ki sodeluje v projektu, so: Nina Kokol (vodja tima), Nataša Vidovič, Monika Čeh, Bogdana Hacin, Nataša Granda Krepfl, Andreja Čelan, Ljudmila Ćajić, David Drofenik.

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih bomo v okviru projekta izvajali na naši šoli za preprečevanje osipa, so:

 • izobraževanje šolskega strokovnega tima in celotnega učiteljskega zbora;
 • delavnice za starše in individualna srečanja s starši;
 • vzpostavitev občutka pripadnosti šoli in ureditev njenih prostorov;
 • vzpostavitev delovanja elektronske skrinjice in usposabljanje za spletno izobraževanje učiteljev;
 • promocija šolskega strokovnega tima in promocija šole;
 • analiziranje »osipnikov« zadnjih let;
 • animirati nekaj dijakov in jih »usposobiti«, da bodo s pomočjo nas – mentorjev predvsem z obliko pogovora lahko pomagali drugim dijakom …

 

MIRNO MORJE 2021

»Mirno morje« je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladinskih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje ter nudi možnost za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj in znanj. Morje, jadrnica in posadka zahtevajo medsebojno skrb, upoštevanje in spoštovanje. Takšen način preživljanja časa nudi mladim možnost učenja, prevzemanja odgovornosti zase in za druge, timskega delovanja. Spodbuja socialne veščine, reševanje konfliktov, obvladanje strahu/skrbi in izražanje zdrave tekmovalnosti.

Letošnje leto je v projektu sodelovala tudi ekipa Šolskega centra Ptuj (dijaki Elektro in računalniške šole in Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo). Sodelovali smo: skiperja in spremljevalka: Zoltan, Miran in Andreja ter dijaki: Nejc, Jure in Jan. V nekaj besedah smo strnili naslednje vtise:

Na jadrnici Anna T. smo preživeli zelo prijeten teden. Naučili smo se veliko navtičnih veščin, pri tem nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Vezanje vozlov pa nam bo koristilo tudi v vsakdanjem življenju. Pridobili smo življenjske izkušnje: prebivati skupaj z drugimi in se prilagajati ter biti strpen drug z drugim na majhnem prostoru. Ustvarila so se nova prijateljstva in naklonjenosti med nami, kar poraja nepozabne spomine. Teden na jadrnici nam je med drugim prinesel tudi spoznanje, da nam je kljub drugačnosti in raznolikosti med nami lahko skupaj lepo in se drug od drugega lahko marsikaj naučimo ter se tako dopolnjujemo.

Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so nam omogočili udeležbo:

 • SLOREST

 • Dobre rešitve, d. o. o.

 • MD Consultico, do. o.o.

 • MP FERUM, d. o. o.

 • Lekarne Ptuj

 • Davorin Zorli, s. p.

 • Rotary klub Ptuj

 • Rotaract klub Ptuj

 

 

LAN PARTY

Vsako leto na naši šoli organiziramo LAN-party v izvedbi dijakov in vodstvom mentorja. LAN-party poteka v dveh delih in sicer uradnem in pa neuradnem  delu v katerem se igrajo različne igre na različnih platformah.  LAN-p je pravzaprav postal že tradicija, ki se bo vsekakor ohranila saj se LAN.a vsako leto udeleži vedno več zagretih pristašev igranja  iger, ki vedno znova povedo, da se bodo LAN.a udeležili tudi drugo leto.