Dijaku Elektro in računalniške šole ŠC Ptuj je spet uspel »veliki met« – že drugič je v svoji kategoriji (3. in 4. letnik, srednje strokovno izobraževanje) dosegel najvišje število točk na državni ravni Cankarjevega tekmovanja.

Mentorica Mojca Patekar in dijak Svarun Čelan

Svarun Čelan obiskuje 4. letnik Elektro in računalniške šole ŠC Ptuj, smeri tehnik računalništva. Je vsakoletni odličnjak, poleg računalništva pa ga zelo veseli tudi branje, tako je v letošnjem šolskem letu že tretjič sodeloval na Cankarjevem tekmovanju in to ponovno zelo uspešno. Že pred dvema letoma je dosegel najvišje število točk v svoji kategoriji in s tem osvojil zlato Cankarjevo priznanje, v lanskem šolskem letu srebrno, letos pa je ponovno svoje zavzeto delo okronal z zlatim priznanjem.

Cankarjevo tekmovanje poteka na treh nivojih, in sicer na šolski, regijski ter državni ravni, za vsako stopnjo pa je potrebno prebrati oz. ustrezno poznati predpisano literaturo, tako literarna dela kot strokovne članke ter sorodno literaturo. Svoje razumevanje del in ustvarjano pisanje morajo tekmovalci izkazati s pisanjem razlagalnega spisa, ki zahteva zmožnost poglobljenega branja, veliko mero razgledanosti in povezovanja tako literarnega kot širšega družbenega dogajanja. Že 2. leto zapored je posebnost tekmovanja zaradi epidemiolških razmer v zvezi s kovidom ta, da poteka na daljavo, preko povezave Zoom, ter tako od tekmovalcev zahtevala tudi tehnično podkovanost, ki pa sicer mladim ne povzroča večjih težav.

Svarun je tudi letos najprej sodeloval na šolskem tekmovanju, nato regijskem in na obeh dosegel največ točk. Uspel se je uvrstiti na državno tekmovanje, ki je potekalo 12. februarja, in tudi na njem skupaj še z enim dijakom iz Ljubljane dosegel najvišje število točk. Pri pripravah na tekmovanje ga je vodila in usmerjala profesorica Mojca Patekar, ki pravi, da je sicer mentorstvo na Cankarjevem tekmovanju zahtevno, a kadar gre za tako zavzetega dijaka, kot je Svarun, tudi neizmerno prijetna izkušnja, pri kateri pridobita oba, tako tekmovalec kot mentor.

Svoje vtise o tekmovanju in občutke ob uspehu je Svarun strnil z naslednjimi besedami: »Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo zelo dobra popotnica za moje življenje. Dalo mi je priložnost, da sem spoznal del slovenske in evropske književnosti, ki je do sedaj nisem poznal in se tako mnogo naučil. Hvaležen sem za to priložnost, čeprav je včasih terjala tudi določena odrekanja in zahtevala trdo delo. Prišel sem do mnogih novih spoznanj in odkril tudi nekaj zanimivih del ter avtorjev. Mislim, da bi se na takšnem tekmovanju moral preizkusiti vsak, ki ga zanima književnost, kajti to tekmovanje ti da priložnost, da vidiš določena dela tudi z drugih zornih kotov in vidika avtorja samega. Zahvalil bi se tudi mentorici, prof. Mojci Patekar, ki mi je dela še podrobneje razložila, me vodila in bila zmeraj na voljo, ko sem potreboval pomoč.«

Za konec pa še povejmo, da je Svarun te dni dobil tudi povabilo, da njegov spis objavijo v glasilu Slovenščina v šoli.